Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 918


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 Giáo viên Tiếng Anh Giáo dục/Ngoại ngữ/Tiếng Anh Trường Trung học Phổ thông FPT Đà Nẵng 3
2 CB Công nghệ Thông tin Công nghệ thông tin Đại học FPT Đà Nẵng 2
3 Giám đốc cơ sở Giáo dục FPT-BTEC Đà Nẵng 1
4 Giảng viên Tiếng Trung Giáo dục/Ngôn ngữ Nhật/Ngoại ngữ Đại học FPT Đà Nẵng 1
5 02 Giảng viên Tiếng Nhật (01 Thỉnh giảng - 01 cơ hữu) Giáo dục/Ngôn ngữ Nhật/Ngoại ngữ Đại học FPT Đà Nẵng 2
6 Chuyên viên Content Marketing PR/ Marketing Đại học FPT Hà Nội 1
7 Giáo viên Tiểu học Giáo dục Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 13
8 Giám đốc chương trình ngành Công nghệ thông tin (Program Director) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 1
9 CB Công tác sinh viên Giáo dục/Tổ chức sự kiện FPT Polytechnic Hà Nội 1
10 CB Đảm bảo cơ sở vật chất Hành chính Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 4
11 Cán bộ Nhân sự Cán bộ nhân sự tuyển dụng Tổ chức giáo dục FPT Cần Thơ 1
12 Văn thư - Lưu trữ Hành chính Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 1
13 Kỹ sư (giám sát thi công xây dựng) Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1
14 Cán bộ Công tác học sinh Giáo dục Trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ 1
15 Giảng viên digital marketing Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 5
16 Hành chính tổng hợp Hành chính Đại học Greenwich (Việt Nam) TP Hồ Chí Minh 1
17 Công tác sinh viên Giáo dục Đại học FPT TP Hồ Chí Minh 3
18 Cán Bộ Tư Vấn Tuyển Sinh Marketi ng/Tư vấn/Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP Hồ Chí Minh 2
19 Nhân viên tuyển sinh Marketi ng/Tư vấn/Tiếp thị Đại học Greenwich (Việt Nam) TP Hồ Chí Minh 10
20 Cán bộ Công tác sinh viên Giáo dục Đại học Greenwich (Việt Nam) Cần Thơ 2